2.2.13. Yüzme Havuzları Numune Analiz Ücretleri
11 Kasım 2021

Başvuru ve ruhsata esas belgeler
* Yüzme Havuzu numuneleri 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri (madde 6) gereği" İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri veya Özel Laboratuvarlarca alınmaktadır.
KİMYASAL PARAMETRELER (İlgili yönetmelik Ek-1)
Parametre Analiz Aralığı ANALİZ ÜCRETİ
(2021 YILI İÇİN)
Siyanürik asit (1) Ayda bir defa 100 TL
Hidrojen Peroksid (2) 65 TL
pH (2)35 TL
Amonyum (2)40 TL
Nitrit 40 TL
Nitrat 40 TL
Bakır40 TL
Alüminyum40 TL
Toplam alkalinite (2) (CaCO3)40 TL
Bağlı klor (3)40 TL
Serbest klor (4)30 TL
FİZİKSEL PARAMETRELER (İlgili yönetmelik Ek-2)
ParametreAnaliz AralığıANALİZ ÜCRETİ (2021 YILI İÇİN)
Renk Ayda bir defa 1-40 TL arası
Bulanıklık 1-40 TL arası
Sıcaklık (1) 35 TL
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER (İlgili yönetmelik Ek-3)
Parametre Analiz Sıklığı ANALİZ ÜCRETİ (2021 YILI İÇİN)
Toplam koloni (jerm) sayısı     
Ayda bir defa
    
50 TL
Toplam koliform bakteri80 TL
Escherichia coli (E. Coli)50 TL
Pseudomonas aeruginos50 TL

HAVUZ SUYU ANALİZLERİNDE MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİN HEPSİ BİRLİKTE YAPTIRILDIĞINDA PAKET FİYATI UYGULANMAKTADIR. TOPLAM ÜCRET 2021 YILI İÇİN 195 TL ’DİR.


HAVUZ SUYU ANALİZLERİNDE KİMYASAL PARAMETRELERİN HEPSİ BİRLİKTE YAPTIRILDIĞINDA PAKET FİYATI UYGULANMAKTADIR. TOPLAM ÜCRET 2021 YILI İÇİN 220 TL’DİR.


HAVUZ SUYU ANALİZLERİNDE FİZİKSEL + MİKROBİYOLOJİK + KİMYASAL PARAMETRELERİN HEPSİ BİRLİKTE YAPTIRILDIĞINDA PAKET FİYATI UYGULANMAKTADIR. TOPLAM ÜCRET 2021 YILI İÇİN 415 TL’DİR


NOT: Su analiz ücretlerine ek olarak numune alma hizmet bedeli eklenmektedir. 2021 yılı için 80 TL’dir.


Detaylı bilgi için Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarı ile iletişime geçiniz. (0262 323 9133)

Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME