0.1. Hukuk ve Muhakemat Birimi
20 Ekim 2021

Uzman/ Birim Sorumlusu
NurtenYaylacı    Ad Soyad:   Avukat Nurten YAYLACI
    Görevi:   Birim Sorumlusu
   
   
Görev Tanımı
1-Sağlık Bakanlığının “Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi” konulu 2016/4 sayılı Genelgesinin A/5. Maddesi uyarınca;
a) Sorumlu avukat, görev yaptığı ildeki muhakemat hizmetlerinin, mevzuata ve verilen talimatlara uygun olarak hukuki ve idari bakımdan yürütülmesinden sorumludur.
Bu kapsamda sorumlu avukat:
aa) Takip olunmak üzere Bakanlık ve bağlı kuruluş hukuk müşavirliklerince gönderilenler ile doğrudan il'e tebliğ edilip ildeki avukatlarca takip edilmesi gereken dava ve icra dosyalarım tevzi eder.
ab) Hukuki iş ve işlemlerin tam ve zamanında yapılmasını gözetir. Dava ve icra takiplerinin kayıtlarının tutulmasını ve bunlara ilişkin istatistik verilerin hazırlanmasını sağlar.
ac) İldeki avukatları ve beyaz kod sorumlu avukatını hukuk portalı sistemine tanıtır ve bilgilerinin güncel olmasını sağlar.
ad) Her gün hukuk portalı sistemine giriş yaparak talimatları, duyuruları ve sair paylaşımları kontrol eder.
ae) Hukuk e-posta sistemini sabah saat 10:00 ve öğleden sonra saat 14:00'de düzenli olarak kontrol eder,
b) Sorumlu avukat da, diğer avukatlarla birlikte dava ve icra işlerini takiple görevlidir.

2- Birimin görev ve sorumlulukları dahilinde İl Sağlık Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.
İletişim
Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00