0.2. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Emine ÇETİN SARI    Ad Soyad:   Emine ÇETİN SARI
    Görevi:   Birim Sorumlusu
   
   
Görev Tanımı
 • İlimizdeki kamu, özel, üniversite hastaneleri, özel tıp merkezleri, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri/merkezleri, aile hekimlikleri, Verem Savaş Dispanserlerine yönelik vatandaş başvurularını değerlendirmek üzere hasta hakları birimlerinin oluşturulmasını sağlamak,
 • Birimlerde görev alacak birim sorumlularının görevlendirmeleri, yetkilendirilmelerinin yapılarak eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • İlimizdeki Hasta Hakları uygulamalarını koordine edip birim sorumlularına ve sağlık kuruluşları ile vatandaşlara danışmanlık yapmak,
 • Hasta Hakları Kurulunun oluşturulmasını sağlamak,
 • HBBS’nin (Hasta Başvuru Bildirim Sistemi) işleyişi ve takibinin yapılması, 
 • Hasta hakları uygulamalarını yerinde denetlemek,
 • İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68