1.0. Başkan/Başkan Yardımcısı
28 Nisan 2022

Başkan

Uzm. Dr. Mürsel DURMAZ
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Başkan Yardımcıları
Dr. İrfan KAYNAR
Dr. İrfan KAYNAR
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. İnci SOBİ YAVAŞ
Dr. İnci SOBİ YAVAŞ
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı