1.3. İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
02 Ocak 2024

Uzman/ Birim Sorumlusu
    Ad Soyad:   Dr. Mehmet YILMAZ
    Görevi:   Birim Sorumlusu
   
   
Görev Tanımı
 • Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Toplum sağlığı merkezi/ilçe sağlık müdürlüğü ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak.
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek.
 • İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek.
 • Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı Disiplin (İhtar Puanı) iş ve işlemlerini yapmak.
 • Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
 • Aile Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen yönetici hekim yazışmalarını yapmak.
 • Gezici-Yerinde sağlık hizmeti ve mesai denetimi (aylık %10, olağan dışı SABİM, CİMER ve şikayet üzerine) değerlendirilmesi.
 • Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek.
 • Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor ve ya sunum haline getirmek ve önerilerde bulunmak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Birim Dokümanları
  Konu Dosya Boyutuİndir
  1- EK-1 Aile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formu369 KBpdf
  2- EK-2 AHB İzleme Değerlendirme Formu142 KB
  3- EK-2 Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu45KB
  4- Ek-3 Göç Tespit Tutanağı33 KB
  5- Ek-4 Doğum Beyan Tutanağı32 KB
  6- Ek-5 Tıbbi Neden Beyan Tutanağı33 KB
  7- Ek-6 İzlem - Aşı Tutanağı32 KB
  8- Ek-7 İzlem - Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu36 KB
  9- Ek-8 Vefat Beyan Tutanağı32 KB
  10- Ek-9 Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı30 KB
  İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00