1.4. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Merziye KASAP PORTAKAL    Ad Soyad:   Merziye KASAP PORTAKAL
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Türkiye Beslenme Dostu Okullar Programı’nı il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Psikotik Hastaların Takip Ve Kontrol İşlemlerinin il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Kapsamında Birinci Basamak Sağlık Kurumlarına (Aile Sağlığı Merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, vb.) şiddet nedeniyle başvuran kadınların istatistiğinin tutulması,
 • Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Birinci Basamakta Hekimlere Yönelik Kronik Hastalıklar Modül 1-2-3 eğitimlerinin yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Okulda Diyabet Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Farkındalık Çalışmaları Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Çalışmaları Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Psikososyal Destek Hizmeti çalışmalarının il düzeyinde yürütülmesi,
 • Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında belirlenen dönemlerde İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne üst yazı ekinde gönderilmesi ve planlamalarda kullanılacak kaynak ve dokümanların(afiş, broşür, sunum vs.) temini sağlanması,
 • Yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili özel gün ve haftaların etkin olarak kutlanmasının sağlanması,
 • Gerçekleştirilen okul, halk ve sağlık personeline verilen eğitimlerin, yapılan faaliyetlerin ( bisiklete binme, yürüyüş, voleybol turnuvası, stand faaliyetleri vs.) aylık çalışma olarak toplanması,
 • Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlık Hizmetleri'nin sürdürülebilmesi için gerekli planlamaları yapılması ve Beslenme ve Obezite Danışmanlık Hizmetleri Birimleri'nde kullanılacak malzeme ve Diyet Takip Kitapçıkları'nın temininin sağlanması,
 • Danışmanlık hizmetlerine dair verilerin günlük, aylık ve yıllık olarak İlçe Sağlık Müdürlükleri'nden birimimiz tarafından toplanması,
 • Beslenme ve Fiziksel Aktivite ile Fiziksel Aktivite Takip Sistemi'ni kullanmak,
 • Psikososyal Destek Hizmeti çalışmalarının il düzeyinde yürütülmesi,
 • İntiharın Önlenmesi konusundaki çalışmaların il düzeyinde yürütülmesi,
 • Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi konusundaki farkındalık çalışmalarının il düzeyinde yürütülmesi,
 • Zorunlu tedavi gerektiren olgularla ilgili işlemlerin il düzeyinde yürütülmesi,
 • Dünya Ruh Sağlığı Günü çalışmalarının il düzeyinde yürütülmesi,
 • Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı’nın il düzeyinde yürütülmesi işlemleri,
 • Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında tıbbi beslenme (diyet) tedavisi alan hastaların davranış değişikliği tedavisi çalışmaları,
 • İletişim
  Mehmet Ali Paşa Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk.No : 24 İzmit - KOCAELİ
  TEL : (0262) 321 18 03