1.5. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi - Kanser Birimi
29 Aralık 2023

Uzman/ Birim Sorumlusu
    Ad Soyad:   Merve ARSLAN
    Görevi:   Birim Sorumlusu
   
   
Görev Tanımı
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili Birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak,
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz ile hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Genel Müdürlüğümüzce belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışmalar yapmak,
 • Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Genel Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmak,
 • Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak,
 • Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yürütmek, sağlık çalışanlarının “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı” konusunda eğitimlerinin yapılması,
 • Bebek, çocuk, adölesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek,
 • Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Genel Müdürlüğün izni dâhilinde ilgili Birimler ve sektörlerle işbirliği yapmak,
 • İlgili Birimlerle bebek-çocuk, adölesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak,
 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak,
 • Kanser
 • İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak,
 • İlde kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
 • İlimizde kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak,
 • Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek,
 • Kanser Dairesi Başkanlığı’nın il düzeyinde planladığı proje ve eğitim programlarını yürütmek,
 • Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek,
 • İl Kanser Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - (0262) 300 64 00