1.6. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
29 Aralık 2023

Uzman/ Birim Sorumlusu
    Ad Soyad:   Ebru ÇALIŞKAN
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • İlimizde Genişletilmiş Bağışıklama Programı Hizmetlerinin yürütülmesinin sağlaması işlemleri (Bebek, Çocukluk, Erişkin, Gebe ve Covid-19 Aşı Uygulamaları ve Uygulama Hızlarının İzlenmesi),
 • Risk grubu, özellikli gruplar, okul aşılamaları, aşı kampanyaları ile Bağışıklığın en üst düzeye getirilme çalışmaları,
 • Aşı uygulamaları sonrası meydana gelen istenmeyen olguları düzenli olarak izlemek, analiz etmek ve yorumlayarak aşılama programının iyileştirilmesi işlemleri,
 • Aşı İmhaları Değerlendirme Komisyon işlemleri,
 • Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi işlemleri,
 • Aşı Redleri, Eksik Aşılı Bebek-Çocuk Aşı Tamamlama işlemleri,
 • Aşı Tedarik ve Dağıtım işlemleri,
 • Isı Takiplerinin İzlenmesi işlemleri,
 • Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sisteminin Kontrolü ve Sürveyansı işlemleri,
 • Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı ve Olası Vaka Tanımlanması işlemleri,
 • Tüberküloz Aktif Sürveyansı işlemleri,
 • DGT (Doğrudan Gözetimli tedavi) işlemleri,
 • Erken Uyarı Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi işlemleri,
 • Fuhuşla Mücadele Komisyonu işlemleri (İlçe Sağlık Müdürlüklerince takip edilmektedir),
 • HIV Hastalığı Takip işlemleri,
 • Sıtma Hastalığı Sürveyansı işlemleri,
 • Numune Kabulü ve Kargolama işlemleri,
 • Eğitim İşleri,
 • Aylık İstatistik ve Sunumlar,
 • Kurum ve Kuruluşlar Arası Koordinasyon ve Yazışma işlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı ve Valilik Kanalı ile e-mail olarak gelen CİMER başvuruların işlemleri, SABİM başvurularının çözümlenmesi işlemleri,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - (0262) 300 64 00