1.7. Çevre Sağlığı Birimi-Çalışan Sağlığı Birimi-Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
29 Aralık 2023

1.7.1 Çevre Sağlığı Birimi - Çalışan Sağlığı Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu

    Ad Soyad:   Fuat AKAGÜNDÜZ
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Ambalajlı sulardan su numunesi almak,
 • Ambalajlı sularda piyasa gözetim ve denetimini yapmak,
 • Kaynak, içme suyu ve mineralli su işletmelerine tesis, üretim izni ve denetimini yapmak,
 • Biyosidal üretici firmalardan numune almak ve denetimini yapmak,
 • Çevresel etki değerlendirme işlemlerini yapmak,
 • Serbest klor ölçümü ve numune alma süreçleri sağlanmak,
 • İçme ve kullanma suyu kontrollerini yapmak
 • Bakanlık sitesine ÇEVSİS veri girişlerini yapmak ve girilen verilerin takibini yapmak,
 • Yüzme alanları ve yüzme havuzlarının denetimi ve numune takibini yapmak,
 • İzinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların üretimi sonrasında depolanması, satış yerleri ile su naklinde kullanılacak araçlara izin onay süreçleri yapmak ve takip etmek,
 • Kaplıca tesislerinin izinlendirme , denetim ve numune takibi iş işlemlerini yapmak,
 • Tankerle içme kullanma suyu temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin talepleri değerlendirerek uygun olanlara izinler vermek,
 • DHSDS’de kullanıcı tanımlama, yetki verme, güncelleme ve ekiplerin görev işlemleri,
 • Mesai harici işyeri hekimliği izinlerini onaylamak,
 • Gezici İSG araçlarının izin belgesini düzenlemek,
 • OSGB ve İSGB'lerin basit hizmet laboratuvarı, odyo, sft ve röntgen hizmetlerine ait izin belgesi düzenlemek,
 • Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, meslek hastalığı takip ve bildirimlerini yapmak,
 • İlçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturulan ekiplerin her ay özel işyerlerini ziyaret yapmalarını sağlamak,
 • İSG aracı yıllık denetimlerini yapmak,
 • İş kazalarını Bakanlığa bildirmek,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek,
 • İl müdürlüğümüze, valiliğimize ve bakanlığımıza düzenli veri ve bilgi verme işlemlerini yapmak,
 • İletişim
  BirimTelefon NoAdres
  Çevre Sağlığı(0262) 323 28 27   Şirintepe Mah.Şirin Sokak No : 2 İzmit - KOCAELİ
  Çalışan Sağlığı(0262) 321 18 03   Mehmet Ali Paşa Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk.No : 24 İzmit - KOCAELİ
  1.7.2 SUDGE - Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
      Ad Soyad:   Fatma SARI
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
 • 4207 sayılı kanun uygulamaları kapsamında ve ekiplerin görev işlemleri,
 • TUBATİS’de ilaç dağıtım ve stok işlemleri,
 • Uyuşturucu ile mücadele toplantılarının sekretaryasını yürütmek, raporlarını hazırlamak,
 • Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek (Alkolden dolayı ehliyeti 2. Kez geri alınan), denetimleri yapmak,
 • Dumansız hava sahasına ait denetim, ihbar ve ihlaller ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Sigara bırakma polikliniğinin sertifikası kapsamında başvuruları almak,
 • Bağımlılık ile mücadele kapsamındaki toplantılar yapmak,
 • Sigara bırakma kapsamında etkinlikler organize etmek,
 • Bağımlılık ile mücadele teknik çalışma gruplarını ve il tütün kontrol kurulu çalışmalarını yapmak,
 • DHSDS’de kullanıcı tanımlama, yetki verme, güncelleme,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek,
 • DYS’de gerekli yazışmaların yapılması işlemi,
 • İl müdürlüğümüze, valiliğimize ve bakanlığımıza düzenli veri ve bilgi verme işlemlerini yapmak,
 • İletişim
  BirimTelefon NoAdres
  Tütün(0262) 3211803   İl Sağlık Müdürlüğü Alikahya Ek Hizmet Binası Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No : 57 İzmit - KOCAELİ
  SUDGE(0262) 3195028    İl Sağlık Müdürlüğü Alikahya Ek Hizmet Binası Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No : 57 İzmit - KOCAELİ