1.7. Çevre Sağlığı Birimi-Çalışan Sağlığı Birimi-Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Fuat AKAGÜNDÜZ    Ad Soyad:   Fuat AKAGÜNDÜZ
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, Meslek Hastalığı takip ve bildirimini yapmak,
 • Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği izinlerini onaylamak,
 • İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde oluşturulan ekiplerin her ay özel işyerlerini ziyaret yapmalarını sağlamak,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek,
 • Gezici İSG araçlarının izin belgesini düzenlemek,
 • İSG aracı yıllık denetimlerini yapmak,
 • Özel Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin Basit Hizmet Laboratuvarlarına Faaliyet Belgesi düzenlenmek,
 • Çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, Meslek Hastalığı takip ve bildirimini yapmak,
 • İş Kazalarına Bakanlığa Bildirmek,
 • DHSDS’de kullanıcı tanımlama, yetki verme, güncelleme ve ekiplerin görev işlemleri,
 • EBYS’de gerekli yazışmaların yapılması işlemi,
 • TUBATİS’de ilaç dağıtım ve stok işlemleri,
 • Denetim ekiplerinin çapraz denetimlerinin oluşturulması işlemleri,
 • Denetim ekiplerine eğitim verilmesi,
 • Gece denetim ekiplerinin oluşturulması kapsamında gerekli bütün işlemleri yapmak,
 • Sigara bırakma polikliniklerindeki hastaların istatistiksel takibi,
 • İl Müdürlüğümüze, Valiliğimize ve Bakanlığımıza düzenli veri ve bilgi verme işlemleri,
 • Uyuşturucu ile Mücadele toplantılarının sekretaryasını yürütmek, raporlarını hazırlamak,
 • Alkolden dolayı ehliyeti 2. kez geri alınan sürücülere eğitim düzenlemek
 • İletişim
  BirimTelefon NoAdres
  Çevre Sağlığı(0262) 323 28 27   Şirintepe Mah.Şirin Sokak No : 2 İzmit - KOCAELİ
  Tütün(0262) 321 18 03   Mehmet Ali Paşa Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk.No : 24 İzmit - KOCAELİ
  SUDGE(0262) 606 03 18   Mehmet Ali Paşa Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk.No : 24 İzmit - KOCAELİ
  Çalışan Sağlığı(0262) 321 18 03   Mehmet Ali Paşa Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Emin Sk.No : 24 İzmit - KOCAELİ