2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Selda Balta     Ad Soyad:   Selda BALTA
    Görevi:   Uzman
   
   
2.4.1. Sağlık Tedbirleri Birimi
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği sağlık tedbirleri ile ilgili Müdürlüğümüze intikal eden mahkeme kararları ve sosyal inceleme raporlarını değerlendirmek ve ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne iletmek,
 • İletilen çocuk dosyalarının hangi sağlık tesisinde yürütüleceğine karar vermek,
 • İl koordinasyon ve alt komisyon toplantılarına katılmak,
 • Üçer ay arayla hazırlanan Durum Değerlendirme Raporlarının mahkemeye iletilmesi hususunda gerekli organizasyonu ve takibi yapmak,
 • 2.4.2. Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi
 • Sağlık Bakım Hizmetleri kapsamında gerekli yazışmaların yapılması,
 • Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili işlemleri koordinasyon içinde yürütmek,
 • Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin veri giriş işlemlerinin koordinasyonunu sağlayarak yapmak,
 • Manevî destek personeline ilişkin işlemleri yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 • Engelli Erişebilirlik Denetimlerinin yapılması ve TSİM’e girilmesi,
 • 2.4.3. Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
 • Bakanlığın hasta ve çalışan hakları birimleri ile ilgili talimat ve duyurularının hastanelere ve ADSM’ lere iletilmesi, gerekli iş ve işlemlerin tesisinin sağlanması,
 • Müdürlüğümüze bağlı hastaneler ve ADSM’ lerle ilgili şikayet başvurularının kabulü,
 • Şikayet başvurularının değerlendirilerek sonuçlandırılması ve başvuru sahibine bilgi verilmesi,
 • Ceza infaz kurumu hükümlüleri tarafından iletilen şikayetlerin/taleplerin değerlendirilerek sonuçlandırılması ve sonucundan başvuru sahibinin bilgilendirilmesi,
 • Müdürlüğümüze bağlı hastaneler ve ADSM’ lerde bulunan yerinde değerlendirme ekipleri ile koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, yerinde değerlendirme çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi,
 • Hasta ve çalışan hakları birimlerinin çalışmaları ile ilgili istatistiki verilerin toplanarak ‘’Dinamik Veri Giriş Platformuna’’ işlenmesi ve sistem üzerinden Bakanlığa gönderilmesi,
 • Çalışan hakları ile ilgili şikayet, talep ve mobbing başvurularının değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve başvuruda bulunan personelin bilgilendirilmesi,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - (0262) 300 64 00