3.2. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Ercan KALABAŞ    Ad Soyad:   Ercan KALABAŞ
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)’lerini oluşturmak ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde Kamu ve Özel Hastanelerin HAP ( Hastane Afet ve Acil Durum Planlarını) incelemek, onaylamak, Kurumlara HAP Eğitimlerini vermek ve yıllık tatbikatlarına gözlemci olarak katılmak,
 • AFAD bünyesinde yer alan TAMP( Türkiye Afet Müdahale Planının) bir parçası olan Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Planını hazırlamak ve bakanlığa onaya sunmak,
 • AFAD Bünyesinde yer alan AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi)’ne kumumuza ait verileri girerek afet ve acil durum anında aktif kullanımını sağlamak,
 • Acil Durum ve Afetlerde tıbbi kurtarma ve Acil Sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
 • Afet dönemi, sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Afetlerde sağlık hizmetleri için gerekli sağlık personeli planlamasını yapmak,
 • KBRN-e maddeler ile ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak,
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
 • Birim Çalışanları
  ADI SOYADIUNVANIGÖREVİDAHİLİ TELEFON
  Selahattin ÇAKIR Sağlık MemuruTürkiye Afet Müdahale Planını İl
  Düzeyinde Hazırlayarak Bakanlığa
  Onaya Göndermek.
  Yılda 4 (Dört) Tane
  Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler ve
  Üniversite Hastanesi Personellerine ve
  Yöneticilerine HAP Uygulayıcı Eğitimi
  Düzenlemek.
  1723
  Fatma KÖKSAL Hemşire Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler ve
  Üniversite Hastanesinin Hazırlamış
  Olduğu Hastane Afet ve Acil Durum
  Planlarını (HAP ) İnceleyerek İl Sağlık
  Müdürüne Onaya Sunmak. Yılda 4 (Dört)
  Tane Kamu Hastaneleri, Özel
  Hastaneler ve Üniversite Hastanesi
  Personellerine ve Yöneticilerine
  HAP Uygulayıcı Eğitimi Düzenlemek.
  1527
  Şerife ŞAHİN Tıbbi SekreterKamu Hastaneleri, Özel Hastaneler ve
  Üniversite Hastanesinin Hazırlamış Olduğu
  Hastane Afet ve Acil Durum Planlarını
  (HAP ) İnceleyerek İl Sağlık Müdürüne
  Onaya Sunmak. Yılda 4 (Dört)
  Tane Kamu Hastaneleri, Özel
  Hastaneler ve Üniversite Hastanesi
  Personellerine ve Yöneticilerine
  HAP Uygulayıcı Eğitimi Düzenlemek.
  1527
  İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68