4.4. Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Müge SADEN    Ad Soyad:   Müge SADEN ÖZACAR
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak,
 • Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yıllık İl denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,
 • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
 • İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68