4.1. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi
28 Nisan 2022

4.1.1 Eczacılık Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu
profil.png    Ad Soyad:   Eczacı Sema İSKENDER
    Görevi:   Birim Sorumlusu
   
   
Görev Tanımı
 • Eczanelerin açılması, nakli, devri, kapanması, muvazaa araştırmaları, eczane denetimleri ve uygulanacak cezalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Ecza deposu, medikal gaz depolama satış tesisi ve medikal gaz satış yerlerinin mevzuat gereği yapılması gereken denetimlerinin tamamlanmasının sağlanması, açılış ve kapanışlarında mevzuat doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,
 • Aktar baharatçı dükkanlarının (Bitkisel Drog Satış Yerlerinin) ilgili mevzuat gereği açılış ve kapanış işlemlerinin yürütülmesi,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bildirimine istinaden görev alanına giren ilaç, kozmetik ürün, bitkisel ürün vb. ürünlerin piyasa gözetim denetimlerinin (PGD) gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, bildirimlerinin yapılması, diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,
 • Görev alanı ile ilgili veri toplanması, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması veya yaptırılması,
 • 4.1.2 Tıbbi Cihaz Satış, Optisyenlik, İşitme Cihaz, Ortez Protez Satış Merkezleri Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Fatma SARI    Ad Soyad:   Fatma SARI
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
  Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri
 • Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve Reklam Yönetmeliği kapsamında Tıbbi Cihaz ve Satış Merkezlerinin açılış işlemleri için müdürlüğümüze sunulan belgelerin incelenmesi ve Müdürlüğümüzce açılışı uygun bulunan merkezlere, Yetki Belgesi- Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi –Satış ve Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi-Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi ve Kimlik Kartlarının düzenlenmesi,
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin takibi, ÇKYS sistemine kayıtlarının yapılması ve SGK Formlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi,
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kapanış bildirimi yapılan merkezlerin Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve Reklam Yönetmeliği kapsamında kapanışlarının yapılması, tüm evraklarını arşivlenmesi, Çalışma Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesine Bildirimi,

 • Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri
 • Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezlerinin açılış işlemleri için müdürlüğümüze sunulan belgelerin incelenmesi ve Müdürlüğümüzce açılışı uygun bulunan merkezlere, Ruhsatname ve Sorumlu Müdür belgelerinin düzenlenmesi,
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin takibi, ÇKYS sistemine kayıtlarının yapılması ve SGK Formlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi,
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kapanış bildirimi yapılan merkezlerin Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Yönetmeliği kapsamında kapanışlarının yapılması, tüm evraklarını arşivlenmesi, Çalışma Kurumu İl Müdürlüğü ve Defterdarlığa Bildirimi,

 • Optisyenlik Müessesesi
 • Optisyenlik Müesseseleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Optisyenlik Müesselerinin açılış işlemleri için müdürlüğümüze sunulan belgelerin incelenmesi ve Müdürlüğümüzce açılışı uygun bulunan merkezlere Ruhsatname çıkarılması,
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin takibi, ÇKYS sistemine kayıtlarının yapılması ve SGK Formlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi,
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kapanış bildirimi yapılan merkezlerin Optisyenlik Müesseseleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapanışlarının yapılması ,tüm evraklarını arşivlenmesi,

 • Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri
 • Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşları ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine alınacak Tıbbi Cihaz taleplerinin değerlendirilmesi için 2019/19 sayılı Genelge doğrultusunda İhtiyaç Tespit Komisyonunu toplamak alınan kararlar gereği gerekli yazışmaları yaparak tıbbi cihaz izin onayının alınması sağlanır,
 • İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68