5.3. Disiplin İşleri Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Özgür Bayram BAKIR    Ad Soyad:   Özgür Bayram BAKIR
    Görevi:   Şube Müdürü
   
   
5.3.1. Disiplin İşleri Birimi
 • 657 sayılı Yasa, 4982 sayılı Yasa ve 3071 sayılı Yasa gereği alınan başvurulara ilişkin yürütülen işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • Müdürlüğümüzce başlatılan inceleme ve soruşturmaların (Aile hekimleri, ASE, İşçiler ve özel sağlık kuruluşları dahil) süre takibi ve ilgililere bilgilendirme işlemlerinin takip ve denetimini sağlamak,
 • Soruşturma neticesinde muhakkikçe hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • 4483 sayılı Yasa uyarınca lazım gelen iş ve işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • İl Disiplin Kurulunca verilecek/verilen kararlarla ilgili lazım gelen işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • İnceleme, soruşturma ve ön incelemelerde muhakkikçe talep edilen bilirkişi tayin işlemlerinin takip ve denetimini sağlamak,
 • Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan hizmet kusuru davalarında Hukuk ve Muhakemat Birimi ile koordine olarak yürütülen iş ve işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • Türk Ceza Kanunu hükümlerince yürütülecek işlemlerin koordinasyonunun takip ve denetimini sağlamak,
 • FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile ilgili yürütülen soruşturma/kovuşturmalarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • SABİM , CİMER, Açık Kapı ve Muhtarlık Bilgi Sistemleri üzerinden gelen başvurular ile ilgili yürütülen işlemlerin takip ve denetimini sağlamak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • 5.3.2. SABİM-CİMER
 • Müdürlüğümüze Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), sistemleri üzerinden iletilen başvuruları ilgili birimlere incelenip neticelendirmek üzere tekrar sistem üzerinden gerekli yönlendirmelerini ve sistemin işleyişine göre yazışmalarını yapmak,
 • Sürecin takibini ve sonlandırmasını gerçekleştirmek,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00