6.2.1. Mali Hizmetler Birimi - TDMS ve Bütçe Birimi - Gider Tahakkuk Birimi - Gelir Tahakkuk Birimi
29 Aralık 2023

Uzman/ Birim Sorumlusu

    Ad Soyad:   Osman ALAGÖZ
    Görevi:   Uzman 
   
   
6.2.1. TDMS ve Bütçe Birimi
 • Müdürlüğün ve bağlı sağlık tesislerin yılı bütçesinin hazırlanması,
 • Müdürlüğün ve bağlı sağlık tesislerin bütçe aktarma işlemlerinin takip edilmesi,
 • Müdürlüğün ve bağlı sağlık tesislerin ek bütçe ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Analitik Bütçe Sistemi üzerinden konsolide bütçenin yapılması,
 • Müdürlüğe bağlı olarak yeni açılacak, ayrılacak ve birleşecek sağlık tesisleri için Bakanlıktan gerekli onayların alınması, mali yılı bütçelerinin açılmasının sağlanması,
 • Müdürlüğün ve bağlı sağlık tesislerin doğrudan temin limitlerinin takibinin yapılması,
 • Bakanlık tarafından gönderilen Sosyal Güvenlik Kurumu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasındaki protokole istinaden gelen ödenek tahsisinin koordinasyonu sağlamak,
 • Ödenek Talep Sisteminden Ödenek Taleplerinin yapılması,
 • Müdürlüğe bağlı olarak yeni açılacak, ayrılacak ve birleşecek sağlık tesisleri için Bakanlıktan gerekli onayların alınması, mali yılı bütçelerinin açılmasının sağlanması,
 • 6.2.2. Gider Tahakkuk Birimi
 • İhale ve Doğrudan Temin Ödemeleri,
 • DMO Avans Açma ve Kapama İşlemleri,
 • Harcama yetkilisi mutemedi avans açma ve mahsup işlemleri,
 • İlamlı İcra takiplerinin/ Mahkeme Kararlarının tahakkuk ve ödeme işlemleri,
 • Basın İlan Ödemeleri,
 • Kamu İhale Kurumundan açılan avansın mahsup işlemleri-Aile Hekimliği Boş Pozisyon (Cari Gider) Ödemeleri,
 • Sağlık tesislerinden alınan hizmet alımlarına ilişkin ödemeler. (Yemek, Laboratuvar, Görüntüleme Hizmeti)-İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Fatura Ödemeleri (Elektrik-Su-Doğalgaz-Telefon-İnternet),
 • Abonelik Devir /Açma ve Kapatma İşlemleri,
 • 6.2.3. Gelir Tahakkuk Birimi
 • Aile Hekimleri Gelir Tahakkuk işlemleri,
 • 112 Gelirlerinin faturalandırılması ve muhasebeleştirilmesi,
 • Su analizi tahlillerinin faturalandırılması ve kurum ve şirketlere gönderilmesi ,
 • Verem savaş dispanserince yapılan işlemlerin faturalandırılması ve muhasebeleştirilmesi,
 • Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilen eğitim ve gözetmen ücretlerinin faturalandırılması,
 • Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi İSU tahlil işlemlerinin faturalandırılması ve ilgili kuruma gönderilmesi,
 • Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılamayan (dışarı gönderilen) su analizlerinin muhasebeleştirilmesi,
 • Taşınır birimi tarafından kurumlara verilen sarf malzemelerinin fatura ve muhasebeleştirilmesi 112 istasyonlarınca Suriye verilen sağlık hizmetleri karşılığında verilen hizmetlerin faturalandırılarak muhasebeleştirilmesi,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00