6.2.2. Mali Hizmetler Birimi - Satınalma Birimi - Ticari Alan Kiralama Birimi - Dava Takip Birimi - Kamu Zararı Birimi - Taşınır Yönetim Birimi - İç Kontrol Birimi
29 Aralık 2023

Uzman/ Birim Sorumlusu
    Ad Soyad:   Uğur BİLİR
    Görevi:   Uzman (Çözümleyici)
   
   
6.2.4. Satınalma Birimi
 • Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı,
 • Antineoplastik İlaç Serum ve Beslenme Solüsyon Alımı,
 • Özellikli Sarf Malzemesi Alımı,
 • Diş Sarf Malzemesi Alımı,
 • Cerrahi İplik Malzeme Alımı,
 • Cerrahi Eldiven Alımı,
 • Diyaliz Sarf Malzemesi Alımı,
 • Kırtasiye Malzemesi Alımı,
 • Numune Değerlendirilmesinin Takibi,
 • Temizlik Sarf Malzemesi Alımı,
 • Numune Değerlendirilmesinin Takibi,
 • Tıbbi Cihaz Alımı,
 • Medikal Gaz Alımı,
 • Kit Karşılığı Laboratuvar Cihazı Alımı,
 • Kalibrasyon Hizmeti Alımı,
 • Diş Protez Hizmet Alımı,
 • Proje Hizmet Alımı,
 • Bakım Onarım Hizmet Alımları,
 • Yapım İşleri Alımı,
 • Laboratuvar ve Patoloji Sarf Malzemesi Alımı,
 • Hırdavat Malzemesi Alımı,
 • Görüntüleme Hizmet Alımı,
 • Telefon Görüşme Hizmet Alımı,
 • Laboratuvar Hizmet Alımı,
 • Araç Kiralama Hizmet Alımı,
 • Akaryakıt Alımı,
 • Yapım İhaleleri,
 • Asansör Bakım Onarım İşleri,
 • 6.2.5. Ticari Alan Kiralama Birimi
 • Müdürlüğümüze ya da bağlı sağlık tesislerine ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kiralama İhalesi İşlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğümüze ya da bağlı sağlık tesislerine ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kiralama İhale Sonrası İşlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğümüze ya da bağlı sağlık tesislerine ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Ecrimisil İşlemlerini yürütmek,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu /4734 Kamu İhale Kanunu / 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme fesih ve ihalelerden yasaklama işlemlerini yürütmek,
 • 6.2.6. Dava Takip Birimi
 • İcra Takip işlemlerini yapmak,
 • Dava Dosyaları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • 6.2.7. Kamu Zararı Birimi
 • Kamu Zararının Tahsili İş/İşlemleri Yürütmek,
 • 6.2.8. Taşınır Yönetim Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu

      Ad Soyad:   Ayhan BALTA
      Görevi:   Birim Sorumlusu
     
     
  Görev Tanımı
 • Taşınırların ambarlara kabulünü yapmak,
 • Taşınırların MKYS ye giriş işlemlerini yapmak,
 • Taşınırların uygun ortamda muhafaza etmek
 • Taşınırların, Taşınır istek belgesi ile talep eden birimlere teslim etmek ve demirbaş malzemelerin zimmetlenip takibini sağlamak
 • Taşınırların teslimine dair MKYS çıkış işlemlerini tamamlamak
 • Döner Sermaye bütçeli taşınırların aylık,  genel bütçeli taşınırların 3 aylık tüketim raporlarını hazırlayıp ilgili muhasebe birimine usulüne uygun işletmek,
 • Yıl sonu Harcanma birimi yönetim hesap cetvelini hazırlayıp ilgili muhasebe birimine onaylatmak,
 • 6.2.9. İç Kontrol Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu

      Ad Soyad:   Ayşe ALAGÖZ
      Görevi:   Birim Sorumlusu
     
     
  Görev Tanımı
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Öngörülen Eylemlerin Takibi ve Raporlanması,
 • İl Faaliyet Planı Programına Faaliyetlerin Girilmesi ve Takibi
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00