Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2021

Hasta Hakları Günü

Hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları, insan haklarının sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade etmektedir. 26 Ekim tarihinin “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmesi sebebiyle bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel PEHLEVAN, sağlık çalışanları ve hastaların aynı amaç için çaba gösteren bir bütünün parçaları olduğunu belirterek: “Sizler sağlığınıza kavuşmak, bizlerse, sağlığınıza kavuşturmak üzere sağlık kuruluşlarında bulunuyoruz. Bu nedenle haklarınızı da sorumluluklarınızı da bilmeli, hakkınızı talep ederken diğer hastaların ve çalışanların da hakları olduğunu daima hatırda tutmalı ve nasıl karşılanmak istiyorsak çalışanlara da o şekilde yaklaşmalıyız. Saygıyla yaklaşım, saygılı karşılanım" sonucunu doğurur“ ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Hizmetten yararlanma, saygınlık görme, mahremiyet, dini vecibelerini yerine getirme, güvenlik, bilgi alma, sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini seçme ve değiştirme, tedaviyi reddetme, durdurma, rıza ve şikayet gibi hakların olduğu ve bunların sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde hastaların kullanımına sunulduğunu belirtti.

Bu amaçla, Müdürlüğümüz Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü koordinasyonunda görevini yürüten tüm kamu hastaneleri, özel hastane ve Tıp Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere ilimizde 144 hasta hakları birimi olduğunu, şikayetlerin ve önerilerin doğrudan bu birimlere yapılabileceği gibi internet üzerinden de kabul edildiğini belirterek bu birimlerin hastalarımızın sorunlarını dinleme, giderme aşamasında etkili bir rol oynadığını, hasta ile çalışan arasında köprü vazifesi gördüğünü, ilk 9 aylık süreçte bu birimlerimize yapılan başvurulardan % 93’nün şikayet aşamasına gelmeden yerinde çözümlendiğini bildirdi.