Diyaliz Komisyon Toplantısı
28 Ocak 2022

diyalizkarar.jpeg01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği, Müdürlüğümüz nezdinde teşkil olunan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 2022 yılı Ocak ayı toplantısını gerçekleştirmiştir. Alınan kararlar için tıklayınız.