“Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” Projesi İlimizde Uygulanmaya Başlıyor
28 Şubat 2022

“Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” Projesi İlimizde Uygulanmaya Başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” hayata geçiyor.

Çok yakında ilimizde de uygulamaya konacak program hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan “Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta kalp damar hastalıkları, diyabet, KOAH ve kanserler en çok ölüm ve hastalık yükü nedenleri olarak önemli halk sağlığı sorunlarıdır. Ortak risk faktörleri arasında yer alan fiziksel inaktivite yani hareketsizlikle mücadele bu hastalıkların azaltılmasında önemli yer tutuyor. Sağlıklı bir yaşam için günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek gerekiyor. Bunun için de davranış değişikliğine yönelten müdahalelerde bulunmak gerekli” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Pehlevan “Bu doğrultuda; iş yerlerinde sağlığın geliştirilmesine olumlu katkıları olacağı amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” hazırlandı. İlimizde şartları uygun olan kurum ve kuruluşları bu programa dahil etme çabası içerisinde olacağız. Amacımız; işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek, sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak olacak” dedi.

Örnek teşkil eden programın işleyiş aşamaları ise şöyle olacak:

 • Merkez/taşra kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar, koşulları sağlayabilecek işyerleri, fabrika, ofis vb. çalışma ortamlarının başvurabileceği programa katılım gönüllülük esası ile olacaktır.
 • Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri olmak isteyen ve ön koşulları sağlayan işyeri bir “başvuru dosyası” hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.
 • Başvuru değerlendirmesi sonucu koşulları sağlayan işyerlerine üç yıl geçerli olacak şekilde "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri" belgesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenerek işyerine teslim edilecektir.
 • İlimizde faaliyet gösteren iş yerlerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi” düzenlenerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanacaktır. Başvurmak isteyen işyerleri için Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Biriminden talep alınmaktadır.
 • Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Ön Koşul Beyan Formu
 • 6331 Sayılı Kanun kapsamında bir işyeri olması durumunda işyerinde iş sağlığı hizmetleri sağlanmaktadır.
 • İşyerinde beslenme ve fiziksel aktivite konularında sağlığı destekleyen etkinlikleri kapsayan politika geliştirilmiş, amaç ve hedefler belirlenmiştir.
 • İşyerinde içilebilir suya (içilebilir çeşme suyu, su sebili, hazır su vb.) kolay ulaşım sağlanmakta ve su ile ilgili kısımların bakım ve temizliği yapılmaktadır.
 • Doymuş yağ, şeker, tuz ve enerjisi yüksek besinlerin firma reklamlarına (ürün fiyat afişi, dolap, şemsiye vb.) yer verilmemektedir.
 • İş yerinde kantin vb. var ise bu alanlarda; taze/ kuru meyve satışı yapılmaktadır.
 • Doymuş yağ, şeker, tuz ve enerjisi yüksek besinlerin firma reklamlarına (ürün fiyat afişi, dolap, şemsiye vb.) yer verilmemektedir.