Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyonu 2022 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
28 Temmuz 2022

01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği, Müdürlüğümüz nezdinde teşkil olunan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 2022 yılı Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirmiştir. Alınan kararlar için tıklayınız. ..