Kızamık vaka tanımı nedir?
15 Şubat 2023

Şüpheli Kızamık Vaka Tanımı:Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık.

Klinik (Olası) Kızamık Vaka Tanımı:

  • 38oC’den yüksek ateşve
  • Makülopapüler döküntüve
  • Öksürükveyaburun akıntısıveyakonjunktivit ile karakterize hastalık.

Kesin Kızamık Tanısı: Laboratuvar gereklidir.

Kesin Kızamık Tanısı için Gerekli Laboratuvar Kriterleri

  • Kızamığa özgü IgM antikoru saptanması veya
  • Kızamık virüs izolasyonu veya
  • RT -PCR ile kızamık viral RNA saptanmasıveya
  • 2-4 hafta arayla alınan serum örneklerinde kızamığa özgü IgG antikor titresinde belirgin (en az 4 kat) artış.