2023 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon İzleme Değerlendirmesi (KİD) Gerçekleştirildi
21 Temmuz 2023

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.JPG
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

2023 yılı 3. Dönem Koordinasyon İzleme Değerlendirmeleri kapsamında Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel PEHLEVAN, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Murat SOYUDURU, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci SOBİ ve Verimlilik ve Kalite Yönetim Birim Uzmanı Canan YILMAZ ve ilgili sağlık tesislerinin yönetim ekibi ile gerçekleştirilmiştir.
İlimizde sunulan sağlık hizmetlerinin il ve sağlık tesisi düzeyinde etkinlik ve verimliliklerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunun izlenmesi, yapılan izleme doğrultusunda gelişim fırsatlarının tespiti ve düzeltici faaliyetlerin sistematik bir düzenle takip edilmesi, sağlık tesisi ve il sağlık yöneticilerimizin, hizmet etkinliği ve verimliliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, İlimiz düzeyinde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin tespiti ve bu uygulamaların ulusal çapta yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Koordinasyon İzleme Değerlendirmeleri İl Sağlık Müdürlüğümüz Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi tarafından takip edilen üçer aylık dönemler halinde yılda 4 kez yapılmaktadır.