Hepatitin Ne Kadar Farkındayız?
27 Temmuz 2023


  • DJI_0054.JPG
  • Dr. Gülten Ünlü.jpg

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde konuşan Kocaeli Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülten Ünlü “Hepatit, belirti vermeden karaciğeri etkileyerek siroz gibi hastalıklara neden olabilmekte.  Hepatite neden olan virüsler arasında Hepatit A,B,C,D,E tipleri başlıcalarıdır. Dünya’da 354 milyon kişi Hepatit B ve Hepatit C ile enfektedir. Dünya sağlık örgütü hedeflerine göre 2030 yılına kadar,  tanı testleri, aşılar, tedaviler ve eğitim kampanyaları ile hastalığın %90 azaltılması, ölümlerin ise %65 azaltılması öngörülmektedir. Bazı hepatit virüsleri için aşı seçenekleri bulunmaktadır. 2030 yılına kadar, orta ve düşük gelirli ülkelerde 4,5 milyon kişinin hepatit nedeniyle ölümünün önüne geçilmesi çalışmalarda öngörülmektedir” diye konuştu.

Hepatit virüslerinin etkene göre değişebildiğini ve sık görülen Hepatit B virüsü için başlıca bulaş yollarının; kan yolu, cinsel temas ve anneden bebeğe gebelikte geçiş ile bulaş olabildiğinin altını çizen Dr. Ünlü, Hepatit A ve E için ise dışkı veya ağız yoluyla bulaş olabildiğini vurguladı.

Belirli risk grubunda olan sağlık çalışanlarının düzenli aralıklarla test yaptırmaları gerekliliğine değinen Ünlü,  “Bakımevlerinde kalanlar ve bu kişilere bakanlar, bu grupların aileleri, sık kan trasfüzyonu yapılanlar, hemodiyaliz hastaları, organ nakli olanlar, damar içi ilaç kullananlar, HIV pozitif olgular ve HCV ile enfekte kişiler, hepatit B olguları ile ev içi teması olanlar, kronik böbrek yetmezlikli olgular, periton diyalizi yapılanlar HBV enfeksiyonu için yüksek risk taşımaktadır. Bu gruplara tarama testi yapılmalıdır” diye konuştu.

Doç. Dr. Gülten Ünlü hastalıkla ilgili diğer dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Hepatit hastalığının takibi kronikleşmiş olan hastalar için belli aralarla düzenli şekilde olmalıdır. Bazı laboratuvar parametreleri ile viral yük, karaciğer fonksiyon testleri değerlendirilip ultrasonografi, gerekli durumlarda magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri takipte yardımcıdır. Hastalık belirtisiz de olabilmekle birlikte çoğu zaman tarama testlerinde hastalara tanı konulup takibe alınmaktadır. Hepatit virüsünün çeşidine göre klinikleri akut ya da kronik seyredebilmektedir.

Tedavide çeşitli antiviraller global rehberler ve ülkemiz verileri ile değerlendirilip, sağlık uygulama tebligatı doğrultusunda hastalara başlanabilmekte, tedavisi yapılabilmektedir.

Korunmada aşı büyük öneme sahiptir. Aşısı bulunan virüsler için aşılar; ülkemizde bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları uygulamaları arasındadır. Korunmada farkındalığın arttırılması, bulaşın azaltılması,  şüpheli riskli durumlarda tarama testlerinin yapılması, tanı konulanlarda takibe erken başlanması, gerekli durumlarda tedaviye başlanması ve aşılamaların bebeklik  çocukluk dönemi sonrası yetişkinlikte gerekli durumlarda takviye yapılması hepatit eliminasyon programları açısından çok önemlidir.