HIV/AİDS Hakkında Bilgiler
01 Aralık 2023


  • IMG_9777.JPG

Kocaeli Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünlü,1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle HIV/AIDS konusuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünlü, HIV ve AIDS konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve hastalığa duyarlılığının artırılması için şu bilgileri paylaştı:
“HIV/AIDS kan ve cinsel temas yolu ile bulaşabilen ancak erken tanı ve tedavi ile kontrolü sağlanabilen bir hastalıktır. Dünya’da yaklaşık 39 milyon kişi HIV enfekte yaşamaktadır. Ülkemizde de son yılarda HIV olgu sayıları hızlı bir artış göstermektedir. HIV epidemisinde yeni olgulardaki yaşın 15-19 genç yaş aralığına kadar inmiş olması yeni bulaş önlemlerinin alınmasını, bu konuda bilincin ve farkındalığın arttırılmasını gerekli kılmaktadır.”
HIV/AIDS tanısı ELISA tarama testleri ile ülkemizde hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarında yapılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünlü “Pozitif saptanan hastalarda PCR (Polimerase Chain Reaction) vs. ileri tanı testleri ile hastalık durumu takibi ve tedavi planlamaları yapılmaktadır. Tedavi başarısı; hastalara erken ulaşılması, erken tanı konulması, tedaviye hızlı başlanabilmesi ilişkilidir. Hastalığın tedavisi ile ilgili kür çalışmaları ve aşı çalışmaları devam etmektedir. Ancak henüz bir kür tedavisi ya da aşı olmamakla birlikte hastalara yaşam konforu sağlayan güçlü etkili, virüs baskılanmasını sağlayıcı, yan etki profili açısından da güvenli, ülkemizde geri ödeme kapsamında olan tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Tedavisini düzenli kullanan, viral yükü baskılanmış hastalarda belirlenemeyen=bulaştırmayan (B=B) kabul edilmektedir” dedi.
HIV ÖLDÜRMEZ, BİLGİSİZLİK ÖLDÜRÜR
Dr. Öğr. Üyesi Ünlü “Korunma yolları açısından güvenli cinsel ilişki, hasta kişilerin kan ve kan ürünlerinden kaçınılması, ilk olarak 2012 yılında ABD’de onaylanmış olan PrEP (Pre-exposureprophylaxix) cinsel temas öncesi kullanılan ilaç rejimi bulaş riskini azaltmada kullanılır. HIV virüsü bulaşının önlenmesi ilişkili eğitimlerin arttırılması, farkındalığın arttırılması, sağlık okuryazarlılığının arttırılması, HIV epidemisinin sonlandırılmasında etkili olabilecek bilincin arttırılmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.