2023 Yılı Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme (SYPD) Toplantısı Gerçekleştirildi.
01 Aralık 2023  • b7e3f8f2-656d-4da2-bf0c-7e0cb30b4e45 kopya kopya.jpg
  • a5983ebe-7da2-47c1-8300-5f7097610d7c.jpg
  • 77141183-a6bd-4c11-848e-0a5cee087338.jpg
  • 367cee56-8f86-48ea-90da-4885ab5fff4b.jpg
  • 60fe567a-c4fe-4637-91de-7b69038095e9.jpg

İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan başkanlığında; Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Başkanlığı Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi tarafından "Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sistemi (SYPDS)” 2023 yılı ilk 9 ay değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

"Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sistemi (SYPDS)” kapsamında 2023 yılı verilerinin takip ve iyileştirilmesine yönelik daha etkin ve sonuç odaklı çalışmaların yürütülmesi amacı ile Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan/Başkan yardımcısı, Personel Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı ve kamuya bağlı tüm hastane başhekimleri ile müdürlerinin  katılımıyla 2023 yılı 9 aylık SYPD sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda Verimlilik ve Kalite Yönetim Birim Uzmanı Canan Yılmaz tarafından sunum gerçekleştirildi.

SYPD’nin amacı, illerde sözleşmeli yöneticiler tarafından yürütülen faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilme düzeylerini, performans gösterge kriterleri kullanılarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmektir. Bu sayede ilimizdeki sağlık tesisleri yakından takip edilebilecek ve mevcut faaliyet ve iş süreçleri iyileştirilebilecektir.