2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon İzleme Değerlendirmesi (KİD) Gerçekleştirildi
23 Ocak 2024

  • S
  • S
  • S


2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon İzleme Değerlendirmesi (KİD) Gerçekleştirildi.

2024 yılı 1. Dönem Koordinasyon İzleme Değerlendirmeleri kapsamında Seka Devlet Hastanesi ve İzmit Kolordu Aile Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel PEHLEVAN, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Öztürk KUPŞEN ve Verimlilik ve Kalite Yönetim Birim Uzmanı Canan YILMAZ ve ilgili sağlık tesislerinin yönetim ekibi ile gerçekleştirilmiştir.

İlimizde sunulan sağlık hizmetlerinin il ve sağlık tesisi düzeyinde etkinlik ve verimliliklerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunun izlenmesi, yapılan izleme doğrultusunda gelişim fırsatlarının tespiti ve düzeltici faaliyetlerin sistematik bir düzenle takip edilmesi, sağlık tesisi ve il sağlık yöneticilerimizin, hizmet etkinliği ve verimliliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, İlimiz düzeyinde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin tespiti ve bu uygulamaların ulusal çapta yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Koordinasyon İzleme Değerlendirmeleri İl Sağlık Müdürlüğümüz Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi tarafından takip edilen 3’er aylık dönemler halinde yılda 4 kez yapılmaktadır.