Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi Düzenlendi
25 Ocak 2024


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10


İlimizde 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından programlanan  Travma İleri Yaşam Eğitimi  düzenlendi. Açılışı Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından  yapılan eğitim; 112 biriminde çalışan  ATT ve AABT'lere yönelik 12 katılımcı ve 8 eğitmen ile gerçekleştirildi. Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Travma vakalarında Acil Olgu Yönetimi, Kafa Travmalarında Acil Yaklaşım, Göğüs Travmalarında Acil Yaklaşım, Crush  Sendromu Vakalarında Acil Yaklaşım ve Vaka Simülasyonları  eşliğinde  eğitim başarıyla tamamlandı.