Epilepsi Hastalığı Hakkında Bilgiler
12 Şubat 2024


  • dddd

Kocaeli Şehir Hastanesi Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Başak Yılmaz “12 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü” Kapsamında Önemli Bilgilendirmelerde Bulundu.
Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı “Nöbet Esnasında Video Kaydı Alın.”
Uz. Dr. Başak Yılmaz “Nöbet; beyinde anormal elektrik yayılımı ve buna bağlı beyin işlev bozukluğu olarak tanımlanabilir. Her bireyin belli koşullarda nöbet geçirme riski vardır, ancak nöbetlerin tekrarlaması halinde epilepsi hastalığından bahsedilebilir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve farklı bulgulara seyredebilir. Bazıları kendiliğinden sonlanma eğiliminde iken bazıları ömür boyu sürmektedir. Tipik olarak halk arasında “sara krizi” olarak adlandırılan, tüm vücudun kasıldığı ve kişinin kendini kaybettiği ataklar epilepsi olarak bilinir ancak çok sayıda ve farklı özellikte, hatta bazen dışarıdan fark edilmesi güç olan nöbet türleri de mevcuttur. Bu nedenle hasta yakınlarının çektiği video kayıtları tanı koymada yol gösterici olmaktadır“ açıklamasında bulundu.
Özel Durumlar Hariç Epilepsi Hastaları Günlük Yaşamlarını Sürdürebilir
Epilepsi hastalarının dörtte üçünün nöbetlerinin ilaçlarla kontrol altına alınabildiğini vurgulayan Uz. Dr. Başak Yılmaz “Az bir kesimde ise çoklu ilaç kullanımıyla dahi nöbetler ortadan kaldırılamaz. Bu hastalar “dirençli epilepsi” olarak tanımlanan grubu oluşturur. Dirençli epilepsi tanısı alan hastaların bir kısmı hiçbir tedaviden fayda görmezken bir kısmı ise epilepsi cerrahisi, pil takılması gibi tedavilere yanıt verebilir” diye konuştu.
Çocukları epilepsi hastası olan ailelerin, bazen hayatı kısıtlayan aşırı davranışlar sergileyebildiğini ancak bu durumun olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Uz. Dr. Başak Yılmaz “Bu gibi durumlar psikolojik sorunlara yol açabileceği gibi tedavi uyumunu da bozmaktadır. Bazı özel durumlar hariç epilepsi hastaları günlük yaşamlarını sürdürebilir. Okula gidebilir, spor yapabilir, uçağa binebilir, seyahat edebilirler. Uygun tedavi altında gebe kalabilir, emzirebilir, takip eden hekimi uygunluk verirse araç kullanabilir ve oruç tutabilirler” diye konuştu.
Tüm epilepsi hastalarının dikkat etmesi gereken ortak hususları sıralayan Uz. Dr. Başak Yılmaz “İlaçlarını aksatmamak, uyku düzenine özen göstermek ve varsa nöbetini tetikleyen durumlardan kaçınmak olarak özetleyebiliriz. Epilepsi tanısı çok geniş klinik durumları kapsamaktadır. Her hasta kendi özel durumu içinde değerlendirilmeli ve mümkünse epilepsi alanında deneyimli hekimler (Epileptologlar) tarafından takip edilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.