Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Çevre ve Atık Yönetimi Mevzuatına Uygun Atık Depoları İnşa Edildi
07 Mart 2024

  • i
  • i
  • i
  • i
  • i
  • i
  • i
  • i
  • ş
  • i

Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Hastane Hizmetleri Birimi (Çevre Yönetim Birimi) tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi hizmet binasında yapılan yerinde değerlendirmeler neticesinde; evsel, ambalaj, tıbbi ve tehlikeli atıklar için çevre ve atık yönetimi mevzuatına uygun geçici atık depolama alanlarının inşa edildiği, tıbbi atıkların servislerden toplanıp geçici tıbbi atık depolama alanına taşınmasında elektrikli atık taşıma araçlarının temin edildiği, tıbbi ve tehlikeli atık toplama taşıma personellerine düzenli olarak atık yönetimi eğitimi verildiği ve mesleki yeterlilik belgesi alındığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi hedefine yönelik olarak Karamürsel Devlet Hastanesi bünyesinde sıfır atık yönetim sistemi kurulup uygulamaya geçirilerek; kağıt, plastik, cam, metal vb. ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrılabilmesi için hizmet binası içerisinde belirli noktalara iç mekan kutularının yerleştirildiği, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması için hizmet binası içerisine bitkisel atık yağ toplama kutusu yerleştirildiği, evlerde oluşan miadı geçmiş veya kullanılmayan ilaçların toplanabilmesi için hizmet binası içerisine atık ilaç toplama kutusu yerleştirildiği, sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personellerine yönelik olarak atık yönetimi eğitimlerinin verildiği ve sağlık kuruluşuna ait birimlerde/polikliniklerde/servislerde atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılması konusunda personeller tarafından gerekli hassasiyetin gösterildiği gözlemlenmiş olup,  çevre ve atık yönetimi konusunda yapılan bu başarılı çalışmalar ile hastanemizin "Çevre Dostu Hastane" olması hedeflenmektedir.