İl Sağlık Müdürümüz Gebze'de ki ASM Sorumlu Hekimleri İle Bir Araya geldi
27 Mayıs 2024

  • ı
  • ı
  • ı
  • ı
  • o
  • l


Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Gebze’de Hizmet Veren Aile Sağlığı Merkezleri'nin Sorumlu Hekimleri ile Bir Araya Geldi
Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Gebze ilçesinde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin (ASM) sorumlu hekimleri ile Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Toplantıya ilçede hizmet veren birçok ASM sorumlu aile hekimi ve halk sağlığı uzmanının yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcıları Uz. Dr. Zeliha Yeğin ve Dr. İrfan Kaynar, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Müdürlüğümüzde görevli ilgili Uzmanlar ve Birim sorumluları katıldı.
İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ın genel değerlendirme ve bilgilendirmeleri ile başlayan toplantıda, ilçedeki aile sağlığı merkezlerinin mevcut durumu, hekim başına düşen hasta sayısı ve sunulan sağlık hizmetleri detaylıca ele alındı.
Toplantıda çeşitli istişarelerde bulunularak ASM’lerin hizmet kalitesinin artırılması ve verimli, etkin hizmet sunumu, gebe takibi, kanser taramaları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu ve tasarruf tedbirleri konularında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.
Op. Dr. Yüksel Pehlevan, hekimlere planlanan projeler, mevcut durum, mevzuat ve güncel çalışmalar hakkında önemli bilgiler aktardı.
Son derece verimli geçen toplantıda ayrıca İl Sağlık Müdürümüz tarafından gündeme alınan konuların çözümü konusunda yetkililere çeşitli notlar da aldırıldı.
İlçede planlanan ve devam eden sağlık yatırımlarının da detaylı olarak ele alındığı toplantıda, genel değerlendirmelerin ardından gerekli planlamalar oluşturuldu.