USS veri gönderiminde yasal zorunluluk var mıdır?
30 Ocak 2024

  1. Evet vardır. Bakınız,

    1. Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

    2. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

    3. 6698 sayılı Kanun

    4. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu