2.1. Hastane Hizmetleri Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Özcan TEKİN            Şenol YILDIZ 
Diş Tabibi Özcan TEKİN            Şenol YILDIZ 
Uzman            Uzman 
Hastane Hizmetleri Birimi             Hastane Hizmetleri Birimi 
Görev Tanımı
 • Evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinin kurma, işletme, birleştirme, ayırma ve kapatma iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakil merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahisi, anjiografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli birimlerin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim verme veya isim değişikliği ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığa bağlı hastaneleri kurma, işletme, birleştirme, ayırma ve kapatma iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Otelciliği kapsamında verilen iş ve işlemleri yapmak,
 • Sağlık Otelciliği kapsamında Temizlik Hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi,
 • MHRS ile ilgili yapılacak iş ve işlemler,
 • MHRS verilerinin düzenlenmesi,
 • Birinci basamak kanser taramaları sonrası hastaların ileri tanı ve tedavi amacıyla yönlendirildiği ileri teşhis merkezi hastanelerle ilgili gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • 3’ er aylık süreçlerde yapılan Teşhis Merkezleri Koordinasyon toplantısına katılmak,
 • Teşhis merkezi çalışmaları ile ilgili istatistiki verileri toplamak, düzenlemek ve sunmak,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - (0262) 300 64 00