2.2. İstatistik Analiz ve Raporlama Birimi
28 Nisan 2022

2.2.1. Mali Hizmetler Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu
Hüseyin Temüroğlu    Ad Soyad:   Hüseyin TEMÜROĞLU
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı 
 • Özel hastanelerden ve Kamu kurumlarından gelen faturaların incelenmesi işlemleri,
 • Kurumlarımızla Anlaşmalı Banka, Vakıf Mensubu Hasta Faturalarının İncelenmesi işlemleri,
 • Sevkli Suriye Uyruklu Hasta Faturalarının İncelenmesi işlemleri,
 • Hastanelerin Akılcı Laboratuvar basamaklarının aktifleştirilmesi işlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı TİG Karar Destek Sisteminde Hastane Bazlı Verilerin analizlerin yapılması işlemleri,
 • Hastanelerde kodlanan dosyaların klinik kodlama standartlarına uygun olup olmadıkları analiz edilmesi işlemleri,
 • Şehir Hastanesi tıbbi donanım ve hizmet açısından eksiksiz açılışını sağlanması işlemleri,
 • Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme (SPPD) Sistemine ait verilerin toplanması, analizi, raporlanması ve sunumun hazırlanması,
 • Sağlık Bakanlığı Verimlilik Yerinde Değerlendirme Sistemine yüklenmesi istenen “İl Sunumu” nun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına ait verilerin toplanması ve sunuma işlenmesi,
 • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na ait “ İl Değerlendirme Sunumu ”nun İl Koordinasyon Toplantısı ve diğer toplantılarda kullanılmak üzere hazırlanması,
 • Valilik İl Planlama Brifinginin hazırlanması için Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na ait verilerin İl Sağlık Müdürlüğü doldurulup gönderilmesi,
 • 2.2.2. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  GÖZDE OKAY USULOĞLU    Ad Soyad:   Gözde OKAY USULOĞLU
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
  Güncelleniyor !!!
  2.2.3. Tedarik Planlama ve Stok Yönetim Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  GÖKÇEN MELDA UTKU
      Ad Soyad:   Eczacı Gökçen Melda UTKU
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
 • İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık kuruluşlarının ilaç ve malzeme tedariğinin planlanması ve stoklarının takip edilmesi ile ilgili işleri koordine etmek,
 • Sağlık kuruluşlarının kendi aralarındaki ve Bakanlığın sağlık kuruluşları ile arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hastane eczacılığı ile ilgili konularda sağlık tesislerine katkıda bulunmak ve Bakanlık ile sağlık tesisleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Verimlilik denetimlerinde yer almak ve belirli aralıklarla sağlık tesislerinin tüketim malzemesi bulundurulan depolarının denetimini sağlamak,
 • 2.2.4. Biyomedikal Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Yasin İLHAN    Ad Soyad:   Biyomedikal Mühendis
  Yasin İLHAN
      Görevi:   Uzman (Bilişim)
     
     
  Görev Tanımı
  Sağlık Tesislerinde kullanılan Biyomedikal Teknoloji niteliğindeki Sistemlerin;
 • Bakım ve Onarım işlemleri,
 • Metroloji işlemleri,
 • Hurda işlemleri,
 • Verimlilik işlemleri,
 • Geri kazanım işlemleri,
 • Mal ve teknik hizmet alımı işlemleri,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00