4.5. Özel Hastaneler Birimi
28 Nisan 2022

4.5.1. Özel Hastaneler Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu
Fahrettin Zafer GÜNEYİN    Ad Soyad:   Dr. Fahrettin Zafer GÜNEYİN
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Özel hastane/tıp merkezinde görev yapacak hekimler için çalışma belgesi onaylamak,
 • Özel hastane/tıp merkezinde görev yapacak sağlık personelleri için çalışma belgesi onaylamak,
 • Özel hastane/tıp merkezi-görev yapacak yabancı uyruklu hekimler için izin işlemleri ile ilgili yazışmaları yürütülmesi, çalışma belgesinin onaylanması,
 • Özel tıp merkezi ön izin işlemlerini yürütmek,
 • Özel tıp merkezi ruhsat işlemlerini yürütmek,
 • Özel tıp merkezi mesul müdür işlemlerini yürütmek,
 • Özel tıp merkezi radyoloji-FTR-tıbbi laboratuvar ruhsat işlemlerini yürütmek, Sağlık kabinlerinin ruhsatlandırılması,
 • Muayenehane uygunluk belgesi tanzimi,
 • TSİM verisi girişi yapan özel hastane, tıp merkezi, polikliniklerin aylık veri girişlerinin kontrolü ve il onayının yapılması, Üst Amirin Verdiği Diğer iş ve işlemlerin takibi,
 • 4.5.2. Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  MügeSADEN    Ad Soyad:   Müge SADEN ÖZACAR
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
 • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez ruhsat işlemlerini ve ruhsat iptal işlemlerini yapmak,
 • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez faaliyet işlemlerini yürütmek,
 • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez Diş Hekimi ve Uzman Diş Hekimi işe başlayış ve ayrılış işlemlerini yürütmek,
 • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez diğer personellerin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez tıbbi hizmet birimi, isim, adres, sahiplik/unvan değişiklikleri, kuruluş devri, taşınma işlemlerini yürütmek,
 • Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68