5.2. Özlük İşleri Birimi
28 Nisan 2022

5.2.1. Özlük İşleri Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu
Naci DABAK.jpg    Ad Soyad:   Naci DABAK
    Görevi:   Şube Müdürü
   
   
Görev Tanımı
 • Emeklilik işlemleri (Sağlık Personeli, Vilayet Personeli, İşçi Personel).
 • Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili işlemler.
 • Hususi damgalı pasaport işlemleri.
 • Askerlik sevk tehir işlemleri.
 • Borçlanma işlemleri.
 • Kamu görevinden ihraç edilen - açığa alınan ve görevine iade edilen personel ile ilgili dış kurum yazışmaları.
 • HİTAP işlemleri.
 • Her türlü aylıksız izin (Doğum, askerlik, 5 hizmet yılı nedeniyle) işlemleri.
 • Personel izinlerinin ÇKYS’ ye girilmesi işlemleri.
 • Aday memurluk kaldırma işlemleri.
 • Kamu personeli sendika üyeliği ve sendika üyeliğinden ayrılma işlemleri.
 • Devlet Hizmet Yükümlülüğü sonlandırma işlemleri.
 • Terfi, intibak ve hizmet birleştirme işlemleri.
 • Personel kurum kimlik kartları ile ilgili işlemler.
 • Personel özlük dosyaları ile ilgili işlemleri.
 • 5.2.2. Basın ve İletişim Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Ömer YILDIRIM    Ad Soyad:   Ömer YILDIRIM
      Görevi:   Uzman
     
     
  Görev Tanımı
 • Anlık Ulusal ve Sosyal Medya takibinin yapılması,
 • Medyada yer alan olumlu-olumsuz haberlerle ilgili işlemler,
 • Kuruma ait görsellerin tasarlanması,
 • Televizyon ve radyo programına katılımla ilgili işlemler,
 • Özel gün ve haftalarla ilgili işlemler,
 • Kurumsal internet sitesinde ve sosyal medyada haber yayınlama,
 • Basın Bülteni hazırlanması,
 • Basın Daveti,
 • Basın Toplantıları ve Röportajlar,
 • Basın Bildirileri,
 • Bağlı Kuruluşların basın faaliyetlerini koordine etmek,
 • Açılış, Davet ve Organizasyonlar,
 • Video çekim ve tanıtım faaliyetleri,
 • Kurumsal SMS gönderimi,
 • İl Sağlık Müdürü'nün toplantılarının sektereteryası,
 • Video Telekonferans sisteminin kullanılması,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00