6.0. Başkan/Başkan Yardımcısı
28 Nisan 2022

Başkan

Mustafa TEKİN
Destek Hizmetleri Başkanı

Başkan Yardımcıları

Öztürk KUPŞEN
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Mehmet DEMİRER
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı