Eski Hükümlü / TMY Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Başvuru Yapan Adaylar Hakkında Duyuru
18 Ocak 2024

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı neticesinde Noter huzurunda çekilen kura ile asıl ve yedek adaylara dair tesis edilecek iş ve işlemler Kocaeli Valiliğinin 17.01.2024 tarihli ve 234428339 sayılı Makam Olurları ile ekli takvim (EK-1) doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu alıma dair adayların teslim etmesi gereken evrak listesi EK-2’de belirtilmiş olup, gerekli evrakları adaylar şahsen Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne (Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 İzmit – KOCAELİ) elden teslim edeceklerdir. 02 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

  • EK-1 – Sınav Takvimi için tıklayınız...
  • EK-2 – Gerekli Evrak Listesi için tıklayınız...

  • Alıma dair Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilanı
    https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-101079/2023-yili-eski-hukumlutmy-statusunde-surekli-isci-temizlik-gorevlisi-alim-ilani.html